Incheon United-Công Phượng tặng quà và viết thư tay cho CĐV nhí bị sút vỡ kính