Immobile-Ronaldo không thi đấu, Immobile giành chiếc giày Vàng châu Âu