iFan-iFan hồ hởi khi Apple cân nhắc xây dựng cửa hàng ở Việt Nam