iFan-iFan nếu được dùng thử Galaxy Note10 sẽ thích nhất tính năng gì?