idol Hàn-Idol Hàn cũng có những set đồ 'đi vào lòng đất', ngoài họ ra chắc không ai trên hành tinh này muốn mặc vậy ra đường