idol Hàn-Học gái Hàn chiêu diện áo sweater 'lấy lệ' sang chảnh hết mức, trời chưa lạnh hẳn vẫn áp dụng được ngon ơ