Hyundai Elantra-Hyundai Elantra 2023 lắp ráp sắp ra mắt Việt Nam, 'đấu' Honda Civic