hy sinh vì dịch covid-19-Hàng chục chiến sĩ công an hy sinh trong đại dịch Covid-19