Huỳnh Anh-Dương Cẩm Lynh: 'Huỳnh Anh hiểu mọi suy nghĩ, tâm tư của tôi'