Huỳnh Anh-Lựa chọn số phận tập 18: Đức bị bố tát lật mặt vì muốn ra đầu thú