Huyme-Trai đẹp mắt một mí vừa được hội mê trai khai quật ra, tưởng ai xa lạ thì ra là em họ Huyme