huyền trang-Bạn gái Trọng Đại đáp trả antifan cực gắt và tuyên bố muốn trở thành Nam Em, ai ngờ lại thêm bẽ mặt vì sai chính tả!