huyền thoại MU-David Beckham được khắc tượng đưa lên... bàn thờ