huyện Nhà Bè-Cháy tầng 12 chung cư Hoàng Anh Goldhouse, nhiều người tháo chạy