Huyền My-Huyền My đăng đàn đầy ẩn ý sau khi lộ ảnh đi Đà Lạt cùng Quang Hải, nổi cáu vì bị nhiều người hiểu lầm bởi chi tiết này