huyện Minh Hóa-Đối đầu với xe đầu kéo, 2 nam thanh niên tử vong thương tâm