huyện Lệ Thủy-Diễn biến mới vụ cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên ở Quảng Bình