huyện Diễn Châu-Đi trên đường có nhiều rơm rạ giữa trưa nắng, xe ô tô bất ngờ bốc cháy trơ khung