Huy Khánh-Phim quay ngày thứ 2, Huy Khánh đã phải diễn cảnh nóng 'đỏ mặt' với người đẹp này