hủy bom-Hủy nổ thành công một quả bom nặng khoảng 600kg