Hữu Công và vợ-Nhuộm tóc về quê bị nhận xét chơi bời, vợ Hữu Công đáp trả: 'Chơi bời thì đúng là không ai chơi lại em đâu'