Hữu Công kết hôn-Hữu Công bức xúc: 'Linh nên tự hào khi có người mẹ như vậy thay vì nói từ xấu hổ'