Hữu Công-Linh Miu, Hữu Công thi nhau dùng Facebook cá nhân để công kích, tố người kia đánh đập, phản bội, dùng scandal để PR MV mới