hướng xuất hành-Mùng 1 năm Canh Tý 2020, xuất hành giờ nào, hướng nào là đẹp nhất?