Hương vị tình thân-'Điều tối kỵ với người làm phim là không thấy hồn Việt'