Hương vị tình thân-Hương vị tình thân tập 46: Em trai Thy hóa ra là 'thánh nổ', lộ cốt sở khanh