Hương Tràm-Diện váy ngắn cũn cỡn đi chùa, Hương Tràm bị nhắc nhở, góp ý