Hương Giang và Matt Liu-7749 chuyện bi hài về những món quà các anh con trai tặng bạn gái: Người mua 9 cái mũ, kẻ tặng 'quái vật' sinh đôi