Hương Giang-Diễn viên Hương Giang nói gì khi bị khán giả chửi bới ngoài đời?