Hương Giang-Giọng hát Việt nhí: Phạm Quỳnh Anh khiến cả 'một xưởng khóc' khi dùng quyền cứu thí sinh