Hương Giang-Xuân Lan đăng đàn 'dằn mặt' nữ hoàng đạo lý không phải là Hương Giang, netizen réo gọi Hà Anh!