hướng dẫn cách tạo âm báo khi nhấn phím Caps Lock-Mẹo cực tiện cho người hay quên: tạo âm báo khi nhấn phím Caps Lock, Num Locks và Scroll Lock trên Win10