Hưng Yên-Hưng Yên: Bé trai 9 tuổi bị cha ruột dùng dây lưng hành hạ, bắt cởi đồ đứng phơi giữa trời nắng, nằm trên nắp cống trong đêm không cho vào nhà