Hưng Kính-Trùm bảo kê Hưng 'kính' chết, 4 'đàn em' bị xử thế nào?