Hùng Dũng-Đỗ Hùng Dũng ngồi xe lăn ra sân tiếp lửa Hà Nội FC