Huawei Mate 20X-Một loạt nhà mạng Âu, Á dừng đặt hàng điện thoại mới của Huawei