Huấn hoa hồng-Báo cáo gửi Quốc hội nhắc đến lo lắng của cử tri về Facebook 'Huấn hoa hồng', kênh Youtube Thơ Nguyễn