HTC-HTC cũng sẽ có smartphone 5G, 'cuộc chiến' 5G đang ngày càng thú vị