hot trends thu 2020-Trời trở gió sắm áo cardigan mỏng là chuẩn bài, diện vừa 'tây' lại không 'phang thời tiết'