Hot Streak II-Hot Streak II - bán tải nhanh nhất thế giới sở hữu động cơ phản lực