Hot mom - hot dad-Thấy chồng Tây bị fan nữ 'tà lưa', siêu mẫu Hà Anh liền làm một bài dằn mặt với lý do không thể thuyết phục hơn