Hot girl Ngọc Thảo-Tình cũ Ngọc Thảo tuyên bố đang độc thân, chỉ nhung nhớ chính mình trong quá khứ