hot girl mạng xã hội-Đối thoại với 'mỹ nữ mì tôm': Chấp nhận làm tiểu tam trong 'bóng tối' với người cho mình tiền, để cuộc sống muốn gì có nấy