hot girl bella-'Hot girl quỵt tiền' Bella tái xuất, vác lỉnh kỉnh đồ đạc bên người