hot girl-Nữ sinh diễn văn nghệ, chiếm hết spotlight của chương trình vì vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng