họp quốc hội-Nghị sĩ Bolivia ẩu đả dữ dội ngay giữa phiên họp quốc hội, phái nữ cũng tham gia nhiệt tình