họp lớp cấp 2-Người phụ nữ gục chết giữa buổi họp lớp, cách phản ứng đáng sợ của bạn học khiến cộng đồng mạng 'lạnh sống lưng'