Hong Kong-Vì sao Quan Vũ được cả cảnh sát và xã hội đen Hong Kong thờ như thánh?