Hong Kong-Phát hiện mới về virus corona trong tuần dễ lây lan nhất