Hồng Đăng-Hồng Đăng lộ diện đi cafe cùng vợ ở Hà Nội sau khi trở về từ Tây Ban Nha