Hồng Đăng-Không còn là mối tình đầu, Hồng Đăng - Hồng Diễm 'Hoa hồng trên ngực trái' được đón nhận như thế nào?