Hồng Ánh-Cây táo nở hoa: Hạnh khóc ngất, tự nhận mình khốn nạn khi biết Ngọc bị ung thư gan