Honda Việt Nam-Honda Việt Nam vẫn có doanh số khả quan bất chấp dịch Covid-19 trong năm tài chính 2021