Honda CBR1000RR-Honda CBR1000RR - hành trình gần 30 năm làm nên lịch sử