Honda Brio-Ô tô giá 500 triệu đồng chạy đua giảm giá, nhiều mẫu 'hot' lập đáy mới