Honda-Honda Supra X 125 FI tại Việt Nam, giá khoảng 40 triệu đồng