Hòn Dáu-Tượng 12 con giáp được che bằng lá cây, chùm nho thay quần, váy