hỗn chiến-Nhanh chóng bắt các đối tượng dùng dao hỗn chiến tại quán trà sữa