hỗn chiến-Nhóm thanh niên dàn trận bắn, chém nhau: Bắt 11 đối tượng